Het bestuur

Dagelijks bestuur

Philip Pierins
Voorzitter

Eveline Bonjé
Secretaris
Afgevaardigde HV West-Vlaanderen
Ass. Penningmeester

IT communicatie

Philippe de Pape
Penningmeester
Ass. voorzitter
IT communicatie

Bestuursleden
Sven Devriese
Mieke Tiri